שבתון 696
Read

שבתון 696

by אשדיר

‫ת‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה'תשע"ה‬ ‫חשון‬ ‫כ"ב‬ | )‫י"ד‬ ‫(שנה‬ 696 ‫גליון‬ | "‫שרה‬ ‫"חיי‬ ‫פרשת‬ ‫שבת‬ | ‫בס"ד‬ ‫ממשיך‬‫הכל‬‫ומכאן‬,‫התחיל‬‫הכל‬‫כאן‬:‫חברון‬ ‫את‬ ‫מחברת‬ ‫המכפלה‬ ‫מערת‬ ‫למשפחה‬ ‫אותנו‬ ‫והופכת‬ ,‫כולנו‬... More

Read the publication