471 492low
Read

471 492low

by אשדיר

‫הדתי‬ ‫לציבור‬ ‫העיתון‬ ‫והסביבה‬ | ‫תקווה‬-‫גני‬ | ‫אונו‬-‫קריית‬ | ‫שמואל‬-‫גבעת‬ | ‫תקווה‬-‫פתח‬ ‫ר‬‫ב‬‫ח‬‫מ‬‫ש‬‫ן‬‫ו‬‫ת‬‫י‬‫ע‬‫ה‬ ‫על‬‫מאיים‬‫הבריאות‬‫משרד‬ ‫האנטנות‬‫את‬‫סלקו‬:'‫אונו‬‫'מי‬ ,‫המים‬‫ממגדל‬‫הסלולאריות‬ ‫לשתייה‬‫אותם‬‫נפסול‬-‫ולא‬ 2'‫עמ‬... More

Read the publication