שבתון 641
Read

שבתון 641

by אשדיר

‫ת‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה תשע"ד‬ ‫חשון‬ ‫ח‬ | )‫י"ג‬ ‫(שנה‬ 641 ‫גליון‬ | "‫לך‬ ‫"לך‬ ‫פרשת‬ ‫שבת‬ | ‫בס"ד‬ ‫שיינפלד‬ ‫נחמיה‬ ‫לונדון‬ ‫עולם‬‫יסוד‬‫הצדיק‬‫אך‬,‫באש‬‫בוער‬‫כבנין‬‫העולם‬ ‫על‬ ‫מקבל‬ ‫יהודי‬ ‫כאשר‬ ‫בדורנו‬... More

Read the publication