המזרחי העולמי חוברת
Read

המזרחי העולמי חוברת

by אשדיר

‫עם‬ ‫ישראל‬ ‫חי‬ ? ‫בתפוצות‬ ‫לשליחות‬ ‫יציאה‬ ‫לקראת‬ ‫מיוחד‬ ‫מוסף‬ ‫פורץ‬ ‫דרך‬ ‫מקיף‬ ‫ראיון‬ ‫פרץ‬ ‫דורון‬ ‫הרב‬ ‫עם‬ 2 3 8 ‫טל‬ ‫תפילת‬ '‫השליחות‬ ‫'מרכז‬ ‫ראש‬ ‫על‬ ‫טל‬ ‫אוהד‬ ‫והמטרות‬ ‫היעדים‬ ‫לשליחות‬ ‫צאו‬ ‫בתפוצות‬ ‫החינוך‬ ‫משר‬ ‫קריאה‬... More

Read the publication