471 494low
Read

471 494low

by אשדיר

‫הדתי‬ ‫לציבור‬ ‫העיתון‬ ‫והסביבה‬ | ‫תקווה‬-‫גני‬ | ‫אונו‬-‫קריית‬ | ‫שמואל‬-‫גבעת‬ | ‫תקווה‬-‫פתח‬ ‫ר‬‫ב‬‫ח‬‫מ‬‫ש‬‫ן‬‫ו‬‫ת‬‫י‬‫ע‬‫ה‬ ,‫להפגנות‬‫לצאת‬‫מאיימים‬‫הדר‬‫בגני‬‫תושבים‬ ‫לנסוע‬‫ימשיכו‬‫החילונים‬‫התושבים‬‫אם‬ 5'‫עמ‬... More

Read the publication