471 554low
Read

471 554low

by אשדיר

‫כמות‬ ‫בין‬ ‫מתאם‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ‫לכמות‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫הדתיים‬ ?‫בתקשורת‬ ‫העיתונאים‬ 8 '‫עמ‬ ,‫יוכפז‬ ‫שרית‬ ‫והסביבה‬ | ‫תקווה‬-‫גני‬ | ‫אונו‬-‫קריית‬ | ‫שמואל‬-‫גבעת‬ | ‫תקווה‬-‫פתח‬ ‫הדתי‬‫לציבור‬‫האזורי‬‫העיתון‬ 554 ‫גיליון‬ | ‫שמות‬ | 26.1.2017... More

Read the publication