שבתון 673 מתאריך 29.05.14
Read

שבתון 673 מתאריך 29.05.14

by אשדיר

‫ת‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה'תשע"ד‬ ‫סיון‬ '‫ב‬ | )‫י"ג‬ ‫(שנה‬ 673 ‫גליון‬ | "‫"נשא‬ ‫פרשת‬ ‫שבת‬ | ‫בס"ד‬ www.keshet-yonatan.co.il ‫שבועות‬ ‫יהונתן‬ ‫בקשת‬ 04-6851100 ‫ם‬‫וני‬‫חר‬‫א‬ ‫ם‬‫רי‬‫חד‬ ‫חד‬‫מיו‬ ‫צע‬‫מב‬‫ב‬... More

Read the publication