715 (1)
Read

715 (1)

by אשדיר

‫ת‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה'תשע"ה‬ ‫ניסן‬ '‫ח‬ | )‫י"ד‬ ‫(שנה‬ 715 ‫גליון‬ | ‫הגדול‬ ‫שבת‬ - "‫"צו‬ ‫פרשת‬ ‫שבת‬ | ‫בס"ד‬ ‫יקריבנו‬ ‫תודה‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫גולן‬ ‫מוטי‬ ‫ד"ר‬ ‫ואקטואליה‬ ‫יהדות‬ ‫ללימודי‬ ‫מרצה‬ ‫מיוחדת‬ "‫"צו‬... More

Read the publication