746sm (1)
Read

746sm (1)

by אשדיר

‫ת‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה'תשע"ו‬ ‫כסלו‬ ‫ב׳‬ | )‫ט"ו‬ ‫(שנה‬ 746 ‫גליון‬ | ‫תולדות‬ ‫פרשת‬ ‫שבת‬ ‫גליון‬ | ‫בס"ד‬ ‫חדשים‬ ‫בכלים‬ ‫ישנות‬ ‫תורות‬ ‫מאיר‬ ‫ישי‬ ‫הרב‬ ‫שעלבים‬ ‫אולפנת‬ ‫ראש‬ ‫מוקדשות‬ ‫בראשית‬ ‫בספר‬ ‫פרשיות‬... More

Read the publication