717 שבתון
Read

717 שבתון

by אשדיר

‫ת‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה'תשע"ה‬ ‫ניסן‬ ‫כ"ט‬ | )‫י"ד‬ ‫(שנה‬ 717 ‫גליון‬ | ‫מצורע‬ ‫תזריע‬ ‫פרשת‬ ‫גליון‬ | ‫בס"ד‬ ‫ושבע‬ ‫ושישים‬ - ‫שבעים‬ ‫רט‬ ‫אבי‬ ‫מדיסון‬ ,‫הישראלי‬ ‫התלמוד‬ ‫עורך‬ ‫אייר‬ ‫ותחילת‬ ‫ניסן‬ ‫סוף‬ ‫של‬... More

Read the publication