711sm
Read

711sm

by אשדיר

‫ת‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה'תשע"ה‬ ‫אדר‬ '‫ט‬ | )‫י"ד‬ ‫(שנה‬ 711 ‫גליון‬ | ‫זכור‬ - "‫"תצוה‬ ‫פרשת‬ ‫שבת‬ | ‫בס"ד‬ ‫בפרשה‬ ‫נוכח‬ - ‫נפקד‬ ‫משה‬ ‫בסן‬ ‫בן‬ ‫יוסף‬ ‫הרב‬ ‫ומדעים‬ ‫לאומניות‬ ‫ריגלר‬ ‫תיכון‬ ‫מנהל‬ ‫המשכן‬... More

Read the publication