703 שבתון
Read

703 שבתון

by אשדיר

‫ת‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫פ‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ל‬ ‫ה'תשע"ה‬ ‫טבת‬ ‫י"ב‬ | )‫י"ד‬ ‫(שנה‬ 703 ‫גליון‬ | "‫"ויחי‬ ‫פרשת‬ ‫שבת‬ | ‫בס"ד‬ ‫הדדית‬ ‫ערבות‬ ‫של‬ ‫הנחיצות‬ ‫פרץ‬ ‫דורון‬ ‫הרב‬ ‫המזרחי‬ ‫של‬ ‫העולמי‬ ‫המרכז‬ ‫מנכ"ל‬ ‫איתן‬ ‫צוק‬ ‫מבצע‬ ‫במהלך‬... More

Read the publication