471 550 Low
Read

471 550 Low

by אשדיר

‫מסכים‬ ‫"אני‬ :‫שמואל‬ ‫בגבעת‬ ‫כץ‬ ‫השר‬ 2 '‫עמ‬  "‫נתניהו‬ ‫צעדי‬ ‫עם‬ ‫לחלוטין‬ ‫של‬ ‫סיפורה‬ ‫שנגאלה‬ ‫חנוכייה‬ ‫נידחת‬ ‫בעיירה‬ ‫ומידי‬ ‫בפולין‬ ‫מודלקים‬ ‫שנה‬ ‫באתר‬ ‫נרותיה‬ ‫ישראלי‬ ‫גבורה‬ 12 '‫עמ‬ ‫והסביבה‬ | ‫תקווה‬-‫גני‬ | ‫אונו‬-‫קריית‬ |... More

Read the publication