RC Monitor 21/2013
Read

RC Monitor 21/2013

by Res Claritatis

Žízeň po živé vodě „Cožpak nejsou všechny damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Cožpak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist?“ (2 Král 5,12) Náman, šéf syrského vojska, měl potíž uvěřit poselství proroka Elizea. Námanovi... More

Read the publication