کۆمەڵیک وتار و بابەتی هاوڕێ قادر وریا
Read

کۆمەڵیک وتار و بابەتی هاوڕێ قادر وریا

by neqsi r

‫بابەت‬ ‫و‬ ‫وتار‬ 1

Read the publication