بەشێک له ناوی کارگێرانی ڕادیۆ
Read

بەشێک له ناوی کارگێرانی ڕادیۆ

by neqsi r

‫بەشێک له ناوی دامهزرێنهر؛ بێژهران و پشتیوانان و بهڕێوهبهرانی ڕادیۆ دهنگی کوردستانی ئێران‪.‬‬ ‫‪1‬‬

Read the publication