لە پەراوێزی سەفەری لاریجانی و سەحراروودی بۆ باشووری کوردستان
Read

لە پەراوێزی سەفەری لاریجانی و سەحراروودی بۆ باشووری کوردستان

by neqsi r

‫سەحراروودی‬ ‫و‬ ‫الریجانی‬ ‫دیداری‬ ‫پەراوێزی‬ ‫لە‬‫لە‬‫کوردستان‬ ‫باشووری‬ 1

Read the publication