کوردستان ژمارە 657
Read

کوردستان ژمارە 657

by Kurdistan The Organ of Kurdistan Democratic Party کوردستان ئۆرگانی حیزبی دیموکراتی کوردستان

‫دا‬‫ﻓﯿﺪراڵ‬ ‫اﺗﯿﮑﯽ‬‫ﺮ‬‫دێﻤﻮﮐ‬ ‫اﻧێﮑﯽ‬‫ﺮ‬‫ﺋێ‬ ‫ی‬‫ﭼﻮارﭼێﻮه‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﮐﯚﻣﺎری‬ ‫زراﻧﯽ‬‫داﻣﻪ‬ ٢٠١٥ ‫ژوﺋەﻧﯽ‬ ‫ی‬٦ _ ١٣٩٤ ‫ﺟﯚزەرداﻧﯽ‬ ‫ی‬١٦ ‫ﺷەﻣﻤە‬ ٦٥٧ :‫ژﻣﺎره‬ www.kurdistanukurd.com ÒňĤËĤňÔ Òŋň”””Ĩ±łļ êň””Ĩ ³ň””Ĥ ¼ŎðËŎð »ÊĪňĨīôňµ... More

Read the publication