کوردستان ژمارە ٦٣١
Read

کوردستان ژمارە ٦٣١

by Kurdistan The Organ of Kurdistan Democratic Party کوردستان ئۆرگانی حیزبی دیموکراتی کوردستان

‫دا‬ ‫ﻓﯿﺪراڵ‬ ‫دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ‬ ‫ﺋێﺮاﻧێﮑﯽ‬ ‫ی‬‫ﭼﻮارﭼێﻮه‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬ ‫ﮐﯚﻣﺎری‬ ‫زراﻧﯽ‬‫داﻣﻪ‬ ٢٠١٤ ‫ﻣﺎی‬ ‫ی‬٦ ١٣٩٣ ‫ﺑﺎﻧەﻣەڕی‬ ‫ی‬١٦ ‫ﺳێﺸەﻣﻤە‬ ٦٣١ ‫ژﻣﺎره‬ www.kurdistanukurd.com ĢæëµÓð ħĨħĜħÕñōīŇªæêīµ¼ĤÊê˵çĥņīä ģθĤ ħõŇªÊæ ¼ō ĦĪ ħÔ ħĤ¼ŎÔ ħōËðëªê ħÎħÎ... More

Read the publication