756378
Read

756378

by יהדות בשרון

!‫שלכם‬ ‫הפרטי‬ ‫הנגר‬ ‫דובי‬ 052-3525097 ‫קיימים‬ ‫ארונות‬ ‫שידרוג‬ ‫ש‬ ‫חדשים‬ ‫ארונות‬ ‫הוספת‬ ‫ש‬ ‫ועוד‬ ‫מסילות‬ ‫צירים‬ ,‫דלתחות‬ ‫החלפת‬ ‫ש‬ ‫מדפים‬ ‫הוספת‬ ‫ש‬ ‫כלים‬ ‫למדיח‬ ‫הכנת‬ ‫ש‬ ‫שונים‬ ‫תיקונים‬ ‫ש‬ ‫נשלפים‬ ‫מדפים‬ ‫ש‬ ‫רהיטים‬ ‫תיקוני‬... More

Read the publication