Romania – cel mai semnificativ declin pe piata auto din Uniunea Europeana
Read

Romania – cel mai semnificativ declin pe piata auto din Uniunea Europeana

by Andreea Barangha

R o ma n i a– c e l ma i s e mn i fi c a t i v d e c l i np ep i a t aa u t o d i nU n i u n e aE u r o p e a n a A s o c i a t i aC o n s t r u c t o r i l o r E u r o p e n i d eA u t o mo b i l e( A C E A ) ap u b l i c a t d a t e l ec o n f o r mc a r... More

Read the publication