La Tronada 25
Read

La Tronada 25

by Escola Isabel Besora

Editorial Hem de reconèixer que darrerament hi ha un grapat de notí- cies que fan incidèn- cia directa a les nos- tres escoles. Tots els professionals de l’e- nsenyament hem de La Tronada È P O C A 3 , N Ú M . 2 5 F E B R E R D E 2 0 1 8 fer veritables... More

Read the publication