Zo Haderech June 12th 2013
Read

Zo Haderech June 12th 2013

by na

‫תקציב‬ ‫ה‬ ‫שירותי‬ ‫החשאיים‬ ‫ם‬ ‫שווה‬ ‫ל‬ ‫שני‬ ‫שלישים‬ ‫מתקציב‬ ‫האוניברסיטאות‬ ‫הדיון‬ ‫בכנסת‬ ‫יתחיל‬ ‫בקרוב‬ ) 17. 6 ( ‫אודות‬ ‫הצעת‬ ‫תקציב‬ ‫לשנים‬ ‫המדינה‬ 2014-2013 , ‫ברור‬ ‫אופיו‬ ‫אשר‬ : ‫תקציב‬ ‫זה‬ ‫למיתון‬ ‫המשק‬ ‫את‬ ‫לדרדר‬ ‫הנועד‬ ,... More

Read the publication