ڕوانین - ژ. 98
Read

ڕوانین - ژ. 98

by خامه‌

‫سیناریۆیە‬ ‫كه‬‫ڕووداوه‬ :‫پۆلیس‬ ‫وتەبێژی‬ 2013 ‫یرانی‬‫حوزه‬ ‫1ی‬ ‫كات‬‫ده‬ ‫ری‬‫ده‬ ‫جار‬ ‫دوو‬ ‫مانگێ‬ ‫قوتابیان‬ ‫ی‬‫وه‬‫لێـكۆلینه‬ ‫و‬ ‫یاندن‬‫ڕاگه‬ ‫بۆ‬ ‫خامه‬ ‫ری‬‫نته‬‫سه‬ ،‫یه‬‫قوتابیانه‬ ‫كی‬‫یه‬‫رۆژنامه‬ ‫قوتابیان‬ ‫ی‬‫ئاریشه‬ ‫یاندنی‬‫گه‬... More

Read the publication