Federico Engels Dialéctica de la Naturaleza
Read

Federico Engels Dialéctica de la Naturaleza

by La Testa

debates Domingo 9 de Febrero de 2014 / La juventud Federico Engels Dialéctica de la Naturaleza ³+DVWD DKRUD VyOR VH DODUGHDED GH OR TXH OD SURGXFFLyQ GHEH D OD FLHQFLD SHUR HV LQ¿QLWDPHQWH PiV OR TXH OD FLHQFLD debe a la producción.» (Dialéctica de la... More

Read the publication