Auto_2011-10
Read

Auto_2011-10

by Auto Magazin

Podgorica ■ Oktobar 2011 ■ broj 10 ■ cijena 0,50 € ■ www. auto. co. me ■ e-mail: auto@t-com. me AUTO CENTAR P O P O V I Ć Pljevaljska 16. Podgorica, tel: 020 660 269 PRVI CRNOGORSKI AUTO PORTAL 8 GODINA SAVAMA DA LI JE ODRŽAVANJE AUTA SKUPO MIŠKO RAIČEVIĆ... More

Read the publication