ShvernenkoSvShevchenko
Read

ShvernenkoSvShevchenko

by наталія романич

Taras Hryhorovych Shevchenko  (March 9, 1814 – March 10,  DEVOTED TO THE 200TH ANNIVERSARY OF T. H. SHEVCHENKO

Read the publication