גיליון 404 חשוון תשע"ו אוקטובר 2015
Read

גיליון 404 חשוון תשע"ו אוקטובר 2015

by ornit atzar

‫בנימין‬ ‫מטה‬ ‫האזורית‬ ‫המועצה‬ ‫עיתון‬ 2015 ‫אוקטובר‬ | ‫תשע"ו‬ ‫חשון‬ | 404 ‫גיליון‬ ‫ם‬ ֶ ‫ׁש‬ֶ‫ּג‬ ‫ת‬ ַ‫יּל‬ ִ‫פ‬ ְ ‫ּת‬ ‫ם‬ ֶ ‫ׁש‬ֶ‫ּג‬ ‫ה‬ ֵ‫ּב‬ ְ‫ר‬ ַ‫ה‬ ‫ים‬ ִ‫ּבֹוכ‬ ‫ם‬ִ‫י‬ ַ ‫מ‬ ָ ‫ּׁש‬ ַ‫ה‬ ‫יזֹו‬ ֵ ‫א‬ ‫יד‬ ִ‫הֹור‬ ְ‫ל‬ ‫ק‬ ֵ ‫ּׁש‬ ַ ‫ח‬ ְ... More

Read the publication