גיליון 422 טבת תשע"ח ינואר 2018
Read

גיליון 422 טבת תשע"ח ינואר 2018

by ornit atzar

‫עיתון המועצה האזורית מטה בנימין‬ ‫גיליון ‪ | 422‬טבת תשע"ח | ינואר ‪2018‬‬ ‫"אם ֹלא ֶא ְפ ַּתח לָ ֶכם ֵאת ֲא ֻרּבֹות ַה ׁ ָּש ַמיִ ם‪,‬‬ ‫ִ‬ ‫וַ ֲה ִריק ִֹתי לָ ֶכם ְּב ָר ָכה ַעד ְּבלִ י ָדי"‬ ‫מלאכי ג'‬ More

Read the publication