גיליון 430 שבט תשע"ט ינואר 2019
Read

גיליון 430 שבט תשע"ט ינואר 2019

by ornit atzar

‫עיתון המועצה האזורית מטה בנימין‬ ‫גיליון ‪ | 430‬שבט תשע"ט | ינואר ‪2019‬‬ ‫וב ָקעֹת‬ ‫"א ֶרץ ָה ִרים ְ‬ ‫ֶ‬ ‫ִל ְמ ַטר ַה ׁ ָּש ַמיִ ם ִּת ׁ ְש ֶּתה ָּמיִ ם"‬ ‫[דברים י"א]‬ ‫גיליון חורף‬ More

Read the publication