גיליון 402 תמוז תשע"ה יולי 2015
Read

גיליון 402 תמוז תשע"ה יולי 2015

by ornit atzar

‫בנימין‬ ‫מטה‬ ‫האזורית‬ ‫המועצה‬ ‫עיתון‬ 2015 ‫יולי‬ | ‫תשע"ה‬ ‫תמוז‬ | 402 ‫גיליון‬ ‫המה‬ ‫המה‬ ‫נשמתו‬ ‫בעומק‬ ‫אבל‬ - ‫וחמה‬ ‫לסהר‬ ‫שפך‬ ‫וערגתו‬ ‫יכמה‬ ‫ולחלום‬ ‫לנעלם‬ ‫ישאף‬ ‫מה‬ ‫אל‬ ‫ידע‬ ‫ולא‬ (‫וים‬ ‫מעיין‬ ‫על‬ ‫בלדה‬ ,‫מוהר‬ ‫)יחיאל‬ More

Read the publication