Binder1
Read

Binder1

by Sherutey Haglil Ltd.

?‫מהפסים‬ ‫יורדת‬ ‫להקפיא‬ ‫הכוונה‬ ‫“רכבת‬ ‫פרויקט‬ ‫את‬ ‫מעוררת‬ ”‫העמק‬ ‫ברחבי‬ ‫רב‬ ‫זעם‬ ‫והעמקים‬ ‫עפולה‬ ‫נערים‬ ‫חמישה‬ ‫מעפולה‬ ‫צעירים‬ ‫את‬ ‫מרכיבים‬ ‫הרכב‬ - ”‫“דיסלקציה‬ ‫רוקיסטי‬ ‫מוזיקלי‬ ‫ומעניין‬ ‫ייחודי‬ ‫בבלעדיות‬ ‫למכירה‬ 7/‫ק‬ ‫הרימון‬... More

Read the publication