חדש בעמק 17.01.14
Read

חדש בעמק 17.01.14

by Sherutey Haglil Ltd.

04-6420333 .‫טל‬ )‫הבאולינג‬ ‫(בניין‬ 2050 .‫ד‬.‫ת‬,11 ‫בגין‬ ‫מנחם‬ '‫רח‬ ,‫התעשיה‬ ‫אזור‬ ,‫עפולה‬ :‫המערכת‬ 17.1.14 ‫תשע”ד‬ ‫בשבט‬ ‫ט”ז‬ ‫שישי‬ ‫יום‬ ‫עם‬ ‫ארוכות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ ‫התמודדה‬ ‫מעפולה‬ ‫נגה‬ ‫גליה‬ ‫לפני‬ ‫פטירתה‬ ‫עד‬ -‫מעין‬ ‫חיה‬ ‫בתה‬... More

Read the publication