חדש בעמק 30.5.14
Read

חדש בעמק 30.5.14

by Sherutey Haglil Ltd.

04-6420333 .‫טל‬ (‫הבאולינג‬ ‫)בניין‬ 2050 .‫11,ת.ד‬ ‫בגין‬ ‫מנחם‬ '‫רח‬ ,‫התעשיה‬ ‫אזור‬ ,‫עפולה‬ :‫המערכת‬ 30.05.14 ‫תשע“ד‬ ‫בסיון‬ ‘‫א‬ ‫שישי‬ ‫יום‬ ‫הנכון‬ ‫בזמן‬ ‫עפולה‬ ‫תושב‬ ,‫אנקרי‬ ‫מאיר‬ ‫לשים‬ ‫שניסה‬ ‫אדם‬ ‫הציל‬ ,‫עלית‬ .‫לביתו‬ ‫סמוך‬ ‫בפרדס‬... More

Read the publication