חדש בעמק 29.08.14
Read

חדש בעמק 29.08.14

by Sherutey Haglil Ltd.

29.08.141 galils@spotnik.com |www.hadash-baemek.co.il | “ 04-6420333 .‫טל‬ (‫הבאולינג‬ ‫)בניין‬ 2050 .‫11,ת.ד‬ ‫בגין‬ ‫מנחם‬ '‫רח‬ ,‫התעשיה‬ ‫אזור‬ ,‫עפולה‬ :‫המערכת‬ 29.08.14 ‫תשע“ד‬ ‫באלול‬ ‘‫ג‬ ‫שישי‬ ‫יום‬ galils@spotnik.com ||29.08.14 20.3.14 w w w. c... More

Read the publication