חדש בעמק 20.6.14
Read

חדש בעמק 20.6.14

by Sherutey Haglil Ltd.

04-6420333 .‫טל‬ (‫הבאולינג‬ ‫)בניין‬ 2050 .‫ד‬.‫ת‬,11 ‫בגין‬ ‫מנחם‬ '‫רח‬ ,‫התעשיה‬ ‫אזור‬ ,‫עפולה‬ :‫המערכת‬ 20.06.14 ‫תשע“ד‬ ‫בסיון‬ ‫כ“ב‬ ‫שישי‬ ‫יום‬ ‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬‫ב‬ ‫ה‬‫ל‬‫י‬‫ב‬‫ו‬‫מ‬‫ה‬ ‫ם‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫צ‬‫ע‬‫צ‬‫ה‬ ‫ת‬‫ש‬‫ר‬ 04-6040036 :'‫טל‬ ,ONE... More

Read the publication