al raed 06-07-2013
Read

al raed 06-07-2013

by abdou16

‫املجل�س‬‫هياكل‬‫تن�صيب‬‫أجيل‬‫ا‬‫ت‬‫خليفة‬‫ولد‬‫قرر‬‫أن‬‫ا‬‫بعد‬ ‫بالبــرملان‬‫احلــزب‬‫نـــواب‬‫مع‬‫�صــراع‬‫يف‬‫بلعـــياط‬ ‫املقـــبل‬‫أوت‬‫ا‬30‫يوم‬‫ال�صفلـــى‬‫الغــــرفة‬‫يف‬‫ممثلــــيهم‬‫�صينتخــــبون‬‫أفاالن‬‫ال‬‫ا‬‫نـــواب‬ r... More

Read the publication