משחקי מחשב לילדים עם צרכים מיוחדים
Read

משחקי מחשב לילדים עם צרכים מיוחדים

by Aron Limudisk

‫ב‬‫כ‬‫ת‬‫ב‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫א‬‫ו‬‫ת‬‫י‬‫ו‬‫ת‬ ‫ל‬‫י‬‫מ‬‫ו‬‫ד‬ → ‫מ‬‫י‬‫ו‬‫ח‬‫ד‬‫י‬‫ם‬ ‫צ‬‫ר‬‫כ‬‫י‬‫ם‬ ‫ע‬‫ם‬ ‫ל‬‫י‬‫ל‬‫ד‬‫י‬‫ם‬ ‫מ‬‫ח‬‫ש‬‫ב‬ ‫מ‬‫ש‬‫ח‬‫ק‬‫י‬ Aron ‫מ‬‫א‬‫ת‬ 2013 ,18 ‫מ‬‫ר‬‫ץ‬ ‫ב‬‫ת‬‫א‬‫ר‬‫י‬‫ך‬ ‫פ‬‫ו‬‫ר‬‫ס‬‫ם‬ ‫צ‬‫ר‬‫כ‬‫י‬‫ם‬ ‫ע‬‫ם‬... More

Read the publication