משחקים לימודיים לילדים למידה תוך משחק והנאה
Read

משחקים לימודיים לילדים למידה תוך משחק והנאה

by Aron Limudisk

‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ם‬ – 9 ‫ע‬ ‫ד‬ 6 ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ך‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫מ‬... More

Read the publication