คุณลักษณะของนักธุรกิจที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง.docx2
Read

คุณลักษณะของนักธุรกิจที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง.docx2

by ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ

คุณลักษณะของนักธุรกิจที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง? 1. มีความสามารถทางธุรกิจ เพื่อความสำาเร็จของธุรกิจใด ๆ เป็นสิ่งจำาเป็นที่นักธุรกิจ จะต้องมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับตลาด,ผลิตภัณฑ์,การพัฒนา เทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์. สิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม,กฎระเบียบ... More

Read the publication