ภาวะผู้นำ
Read

ภาวะผู้นำ

by ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ

วิชาภาวะผู้นำา (Leadership) บทที่ 1 ธรรมชาติของ ภาวะผู้นำา วิชาภาวะผู้นำาเป็นวิชาที่สร้างความตื่นเต้นน่าสนใจ แก่ผู้คน ความหมายของภาวะผู้นำามักแสดงถึงบุคคลที่มี พลังอำานาจ และเป็นบุคคลพลวัตรที่สามารถบัญชาการ กองทัพนำาไปสู่ชัยชนะ,... More

Read the publication