Giọt nước trong biển cả - Tập 2
Read

Giọt nước trong biển cả - Tập 2

by Binh Minh

Hoàng Văn Hoan Giọt nước trong biển cả (Hồi ký cách mạng)  Tập II V. Hội nghị toàn quốc của Đảng và quốc dân đại hội ở Tân Trào Vào khoảng tháng 6-1945, ở Lạng Sơn chúng tôi đang bàn việc phân phối công tác, các anh Lê Thiết Hùng, Hoàng Điền,... More

Read the publication