Giọt nước trong biển cả - Tập 1
Read

Giọt nước trong biển cả - Tập 1

by Binh Minh

Hoàng Văn Hoan Giọt nước trong biển cả (Hồi ký cách mạng)  Lời nói đầu Cách mạng Việt Nam kể từ năm 1858 thực dân Pháp đánh chiếm Đà Nẵng cho đến năm 1975 dinh lũy cuối cùng của đế quốc là Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng, tính ra là một trăm... More

Read the publication