Liberty basic
Read

Liberty basic

by victor turrado

LIBERTY BASIC print "sacar los caracteres del 32 al 255" for a=32 to 255 b$=chr$(a) print a;"=";b$ next a Print “hola” Saca por pantalla lo que esta entre “comillas” Print a a=10 Print "10=";10 bea=100 Print bea/10 input a= ??? el programa es para que tú... More

Read the publication