Cháu Hỏi Ông Về Tây Phương Cực Lạc
Read

Cháu Hỏi Ông Về Tây Phương Cực Lạc

by Duc Cau Thien Tai

1 Thiện Tài Đồng Tử trong kiếp đọa, hiện thân bà Trần thị Tốt, mở điển làm thơ dệt câu chuyện vào ngày 12 tháng 4 âm lịch, năm Bính Tuất 2006. Bài này được trích từ quyển Đạo và Đời. Cháu Xin Hỏi Ông * Cháu hỏi ông: Ở Tây Phương có gì mới lạ? Ở... More

Read the publication