Đức Như Lai Phật Tổ Xuống Điển 30-9-2012
Read

Đức Như Lai Phật Tổ Xuống Điển 30-9-2012

by Duc Cau Thien Tai

Thiện Tài Đồng Tử trong kiếp đọa, hiện thân bà Trần thị Tốt, mở điển làm thơ ngày rằm 15 tháng 8 âm lịch, năm Nhâm Thìn 2012 (nhằm ngày 30 tháng 9 dương lịch, 2012). Đức Như Lai Phật Tổ Xuống Điển * Thiện Tài trong kiếp phàm nhận điển Đức Phật Tổ độ... More

Read the publication