pdf 3048
Read

pdf 3048

by Ami Ne

:"‫"الو�ســـط‬ ‫لـ‬ ‫خياطــي‬ ‫م�سطفـــى‬ ‫البــروفي�سـور‬ " ‫وطني‬ ‫با�ستثمار‬ ‫ـون‬‫ه‬‫مر‬ ‫العجز‬ ‫وتدارك‬ ‫ال�ساحل‬ ‫أوبئة‬‫ا‬‫ب‬ ‫مهددة‬ ‫اجلزائر‬ " ‫معروف‬‫إدارة‬‫ل‬‫ا‬‫يف‬‫يحدث‬‫وما‬‫للق�ساء‬‫أكرب‬‫ا‬‫ا�ستقاللية‬‫املطلوب‬... More

Read the publication