farde
Read

farde

by Ibrahimi Mohamed

❶ ‫السلم‬: 1 1 1 1 1 1 1+1 1+1 1 1 1 1 1 ‫التمرين‬1(5‫نقط‬) 1)‫الطبٌعٌة‬ ‫الصحٌحة‬ ‫األعداد‬ ‫لمجموعة‬ ‫تعرٌفا‬ ‫اعط‬. 2)‫المتجهتٌن‬ ‫أن‬ ‫نقول‬ ‫متى‬ ‫و‬ ‫متساوٌتٌن؟‬ 3)‫متجهٌا؟‬ ‫المباشرة‬ ‫طالٌس‬ ‫مبرهنة‬ ‫اعط‬ 4)‫التالٌة‬ ‫األعداد‬ ‫بٌن‬ ‫من‬ ‫الفردٌة‬... More

Read the publication