No se que es
Read

No se que es

by Felix Rios

 Escriu un programa C que demani dos valors enters corresponen a les variables a, b i mostri per pantalla els nombres enters múltiples de 3 i de 5 que hi ha entre aquests valors ( ambdós inclosos ).  Escriu un programa C que demani dos valors enters... More

Read the publication