cacera writer
Read

cacera writer

by Christian Fullola Siscart

Quins són els menús del writer? Quina és la utilitat de cadascun d ells? Arxiu, serveix per guardar i obrir arxius Editar, serveix per desfer accions, copiar i pegar text Veure, serveix per personalitzar la barra de eines Inserir, serveix per inserir... More

Read the publication